3D Modell av Elgtårnet

Elgtårnet i Espedalen er tegnet av arkitekt Sam Hughes hos Ram Arkitektur på Lillehammer.

Siden etableringen i 2004, har RAM arkitektur stått for utvikling av prosjekter regionalt og nasjonalt. Prosjektene strekker seg fra hytter og eneboliger, til større boligprosjekter og offentlige bygg.  Fokuspå å skape moderne arkitektur av høy kvalitet med en forankring i lokale byggetradisjoner har gitt RAMs prosjekter en tydelig profil.

KLIKK FOR Å SE 3D MODELLEN HER....