KALENDER

Du finner ledige datoer for 2017 i kalenderoversikten nedenfor.
Datoene som vises er datoen du ankommer hytta.
Elgtårnet er til disposisjon for gjestene fra kl 16.00 ankomstdagen til kl. 13.00 avreisedagen.


CALENDER
You will find the available dates for 2017 in the calendar below.
Dates shown is the date you arrive the Elgtårn.
The Elgtårn is at your disposal from kl. 16.00 on the arrival date until kl. 13.00 the departure day.
 

TRYKK HER FOR KALENDER / PRESS THIS LINK FOR UPDATED CALENDAR